Arvutid saavad ikka vanaks ja siis tekib vajadus riistvara uuendamise järele. Vana arvuti kuulub kas maha kandmisele ja prügimäele viimisele või soovitakse see lihtsalt kellelegi teisele edasi anda. Igal juhul on oluline, et arvuti ära andmisel ei satuks teie isiklikud andmed kellegi teise valdusesse. Kui te arvutiga töötate, siis iga operatsioonisüsteem ja iga rakendus salvestab töö käigus erinevaid ajutisi faile. Samuti kui olete kõik oma failid uude arvusse üle tõstnud, siis ära antavas arvutis tuleks need kõik kustutada. Kahjuks ei piisa aga tavalisest kustutamisest ega isegi mitte sellest, kui peale kustutamist ka prügikast tühjendatakse. Kui soovite olla kindel, et andmed on tõepoolest hävitatud, tuleb kasutada paremaid meetodeid.

Andmekaitse Inspektsioon on andnud omalt poolt välja juhendi, kuidas seadmetest andmeid turvaliselt kustutada: https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikuandmete_kustutamine_seadmetes_0.pdf

Turvalisest andmete kustutamisest võib lugeda ka järgmistest kohtadest:
IT Kolledži wiki: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Failide_turvaline_kustutamine
Arvutikaitse: http://www.arvutikaitse.ee/failide-turvaline-kustutamine/

Olen valmis vana kõvaketta  (või ka muu andmekandja - USB pulk, fotoaparaadi mälukaart vms) info kustutama soovitud põhjalikkusega. Teenuse maksumus sõltub andmekandja mahust ja soovitud põhjalikkuse astmest. Soovi korral saada oma soov kontaktvormi kaudu.