Kui koduleht on loodud, on vajalik kodulehe sisu hoida kaasaegne ja õige ning tagada ka kodulehe turvalisus.

Kodulehe sisu eest kannab hoolt kodulehe omanik. Enamasti on kodulehtede tehniline lahendus selline, et sisu korrashoidmine ei eelda sptesiifilisi arvuti- või internetialaseid teadmisi. Kodulehe loomisel teen alati kodulehe omanikule ka koolituse, kuidas sisu hästi korras hoida ja edasi saab kodulehe omanik juba ise sisu haldamisega hakkama. Kindlasti tuleb aga arvestada, et kodulehe omamine tähendab pidevat hoolt, et kodulehe sisu oleks alati õige. Koduleht ei saa kunagi "valmis", sest ikka on vaja kas midagi kodulehele juurde lisada või muuta. Alati tasub ka kodulehe loomisel mõelda sellele, kui palju on hiljem tahtmist ja aega kodulehe sisu pidevalt kaasajastada. Kui on ette näha, et hiljem pole eriti aega sisu uuendada, olgu sisu pigem vähem, kuid olgu see õige.

Tänapäevased kodulehed on dünaamilised, kohanduvad erinevatele ekraanidele ja erinevatele seadmetele alates väikestest nutitelefonidest kuni suurte kuvariteni. Selline dünaamilisus ja skaleeruvus tähendavad, et tehnilises mõttes on koduleht küllalt keerukas programmeeritud keskkond. Ka pealtnäha üsna lihtsa ja lakoonilise sisu taga võib olla keerukas tehnoloogiline lahendus. Kahjuks kaasneb selle keerukusega alati ka risk, et tehnilises koodis on vigu. Kuna veebiavarustel on küllalt pahatahtlikke, siis kasutatakse kodulehtede vead ja turvaaugud üsna kiiresti ära nii pahatahtliku koodi ja/või viiruste levitamiseks, aga ka muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks. Seepärast on vajalik kodulehe tehnilist osa alati turvalisena hoida. Heade majutusteenuse pakkujate juures on turvalisena hoidmine lihtsaks tehtud, kuid lõplik vastutus, et koduleht püsib murdmiskindlana, on kodulehe omanikul. Kui kodulehe omanikul vastavaid oskusi ei ole, on hea omada partnerit, kes turvalisuse eest hoolt kannab.

Mina kasutan kodulehe loomisel enamasti vabavaralist mootorit Joomla!. Vabavaraliste mootoritel on nii puudusi kui eeliseid. Igal juhul on aga vabavaraliste mootorite kasutamisel kodulehe töötamise loogika alati teada ka halbade kavatsustega inimestel. Seega tuleb jälgida, et kodulehe mootorile välja antud turvapaigad ja uuendused oleks õigeaegselt paigaldatud, et koduleht püsiks turvalisena. Teisalt, kuna vabavaraliste mootorite kasutajaskond on suur ja arendajate kogukond lai, siis saavad avastatud vead tavaliselt kiiresti korda tehtud ja parandused avaldatud. Kodulehe omanikul tuleb jälgida niinimetatud "turvaliste", kus on olemas parandused avastatud vigadele ja kus on ka hoiatused, kui mõnda vahendit ei ole turvaline kasutada. Joomla! mootori turvaalased teated on siin: https://developer.joomla.org/security-centre.html