Oled sattunud FIE Tarmo Kähr'i kodulehele. Osutan erinevaid IT-teenuseid. Võin aidata arvuti korrastamisel (operatsioonisüsteemid Windows, Linux, Mac OS X), programmide installeerimisel. Olen valmis looma kodulehe, abistama internetiteenusepakkuja valimisel, kodulehe majutusega seotud küsimuste korral ja paljudes muudes IT-valdkonna küsimustes. Soovi korral saada küsimus kodulehel oleva vormi kaudu. Kui näed ekraani allservas vestluse alustamise võimalust, saab ka sealt ühendust võtta. Alati ei ole ma koheselt kättesaadav, kuid ka sealt saab saata sõnumi, millele vastan esimesel võimalusel.

Olen töötanud IT-valdkonnas alates 1995. aastast. Senine töökogemus sisaldab küll eelkõige arvutivõrkude administreerimise ja haldusega seotut, kuid pea alati on olnud üheks tööülesandeks ka kodulehe loomine ja hooldamine. Olen olnud mitmes koolis arvutiõpetaja ja infojuht (Kohtla-Järvel, Kohta-Nõmmel, Tallinnas, Käinas); samuti mõned aastad EENeti Ida-Virumaa võrguhaldur. Peaaegu kümme aastat olin esialgu Kärdla Linnavalitsuses, seejärel peale Kärdla linna ja Kõrgesaare valla ühinemist moodustatud Hiiu Vallas kuni 2014. aasta oktoobrini Hiiu Vallavalitsuses IT-spetsialist. Alates 2015. aasta kevadest on üheks kohustuseks hallata Hiiumaa Haigla servereid. Praegu saan oma IT-alase töö eest palka aga Põhja-Eesti Regionaalhaiglast. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsen alates 2009. aastast. Lisaks muudele tegevustele haldan ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu serverit.

Peale IT-valdkonnas tegutsemise olen ka Kärdla Baptistikoguduse pastor - just see töö mu 2004. aastal Hiiumaale tõigi. Just seda ametit pean ise olulisemaks - kuigi iga amet on vajalik ja tähtis.

Jõudumööda pean ka veebipäevikut - kuigi ma ei ole eriti aktiivne kirjutaja. Vahel armastan pilti teha - neid võib näha minu oma serveris, aga ka mujal: mu Facebook'i lehel, Kärdla koguduse pildigaleriis ja Eesti EKB Liidu pildigaleriis.

Menüüsse "Siselingid" on need kirjed, mida on vaja näha vaid sisse logitud kasutajal, kellel on õigus anda tuge ja toimetada kodulehte. Kõik lingid igal ajal ei tööta, sest näiteks Vestlusaknad ei ole pidevalt avatud, vaid ainult kindlatel aegadel. Kui vestlusakenm on põhimõtteliselt kinji, siis ei saa ka vestlusaknaga seotud linki avada.

Arvutid saavad ikka vanaks ja siis tekib vajadus riistvara uuendamise järele. Vana arvuti kuulub kas maha kandmisele ja prügimäele viimisele või soovitakse see lihtsalt kellelegi teisele edasi anda. Igal juhul on oluline, et arvuti ära andmisel ei satuks teie isiklikud andmed kellegi teise valdusesse. Kui te arvutiga töötate, siis iga operatsioonisüsteem ja iga rakendus salvestab töö käigus erinevaid ajutisi faile. Samuti kui olete kõik oma failid uude arvusse üle tõstnud, siis ära antavas arvutis tuleks need kõik kustutada. Kahjuks ei piisa aga tavalisest kustutamisest ega isegi mitte sellest, kui peale kustutamist ka prügikast tühjendatakse. Kui soovite olla kindel, et andmed on tõepoolest hävitatud, tuleb kasutada paremaid meetodeid.

Andmekaitse Inspektsioon on andnud omalt poolt välja juhendi, kuidas seadmetest andmeid turvaliselt kustutada: https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/isikuandmete_kustutamine_seadmetes_0.pdf

Turvalisest andmete kustutamisest võib lugeda ka järgmistest kohtadest:
IT Kolledži wiki: https://wiki.itcollege.ee/index.php/Failide_turvaline_kustutamine
Arvutikaitse: http://www.arvutikaitse.ee/failide-turvaline-kustutamine/

Olen valmis vana kõvaketta  (või ka muu andmekandja - USB pulk, fotoaparaadi mälukaart vms) info kustutama soovitud põhjalikkusega. Teenuse maksumus sõltub andmekandja mahust ja soovitud põhjalikkuse astmest. Soovi korral saada oma soov kontaktvormi kaudu.

Kui koduleht on loodud, on vajalik kodulehe sisu hoida kaasaegne ja õige ning tagada ka kodulehe turvalisus.

Kodulehe sisu eest kannab hoolt kodulehe omanik. Enamasti on kodulehtede tehniline lahendus selline, et sisu korrashoidmine ei eelda sptesiifilisi arvuti- või internetialaseid teadmisi. Kodulehe loomisel teen alati kodulehe omanikule ka koolituse, kuidas sisu hästi korras hoida ja edasi saab kodulehe omanik juba ise sisu haldamisega hakkama. Kindlasti tuleb aga arvestada, et kodulehe omamine tähendab pidevat hoolt, et kodulehe sisu oleks alati õige. Koduleht ei saa kunagi "valmis", sest ikka on vaja kas midagi kodulehele juurde lisada või muuta. Alati tasub ka kodulehe loomisel mõelda sellele, kui palju on hiljem tahtmist ja aega kodulehe sisu pidevalt kaasajastada. Kui on ette näha, et hiljem pole eriti aega sisu uuendada, olgu sisu pigem vähem, kuid olgu see õige.

Tänapäevased kodulehed on dünaamilised, kohanduvad erinevatele ekraanidele ja erinevatele seadmetele alates väikestest nutitelefonidest kuni suurte kuvariteni. Selline dünaamilisus ja skaleeruvus tähendavad, et tehnilises mõttes on koduleht küllalt keerukas programmeeritud keskkond. Ka pealtnäha üsna lihtsa ja lakoonilise sisu taga võib olla keerukas tehnoloogiline lahendus. Kahjuks kaasneb selle keerukusega alati ka risk, et tehnilises koodis on vigu. Kuna veebiavarustel on küllalt pahatahtlikke, siis kasutatakse kodulehtede vead ja turvaaugud üsna kiiresti ära nii pahatahtliku koodi ja/või viiruste levitamiseks, aga ka muudeks ebaseaduslikeks tegevusteks. Seepärast on vajalik kodulehe tehnilist osa alati turvalisena hoida. Heade majutusteenuse pakkujate juures on turvalisena hoidmine lihtsaks tehtud, kuid lõplik vastutus, et koduleht püsib murdmiskindlana, on kodulehe omanikul. Kui kodulehe omanikul vastavaid oskusi ei ole, on hea omada partnerit, kes turvalisuse eest hoolt kannab.

Mina kasutan kodulehe loomisel enamasti vabavaralist mootorit Joomla!. Vabavaraliste mootoritel on nii puudusi kui eeliseid. Igal juhul on aga vabavaraliste mootorite kasutamisel kodulehe töötamise loogika alati teada ka halbade kavatsustega inimestel. Seega tuleb jälgida, et kodulehe mootorile välja antud turvapaigad ja uuendused oleks õigeaegselt paigaldatud, et koduleht püsiks turvalisena. Teisalt, kuna vabavaraliste mootorite kasutajaskond on suur ja arendajate kogukond lai, siis saavad avastatud vead tavaliselt kiiresti korda tehtud ja parandused avaldatud. Kodulehe omanikul tuleb jälgida niinimetatud "turvaliste", kus on olemas parandused avastatud vigadele ja kus on ka hoiatused, kui mõnda vahendit ei ole turvaline kasutada. Joomla! mootori turvaalased teated on siin: https://developer.joomla.org/security-centre.html